Färdiga lösningar för små och stora kopieringsrum

Evolutionserien kan kombineras i oändlighet för att skapa ett skräddarsytt kopieringsrum. För enkelhetens skull finns även kompletta kopieringsrum med förvaring i skåp och lådor, postfack och bänkytor i fem färdiga kombinationer. Anpassa enkelt med andra delar från sortimentet.

Colours

White

Light Grey

Birch

Oak

Beech

Any Colour

Modules & Dimensions

Copy station XS

Finished combination with
cabinets and countertop.
Width: 1246 mm

Copy station S

Finished combination with cabinets,
wall shelves, mail shelves (14 pcs)
and countertop.
Width: 1246 mm

Copy station M

Finished combination with cabinets
and countertop.
Width: 1859 mm

Copy station L

Finished combination with cabinets, wall shelves,
mail shelves (14 pcs) and countertop.
Width: 1859 mm

Copy station XL
Finished combination with cabinets, wall shelves,
mail shelves(14 pcs) and countertop.
Width: 2472 mm

Cottage

Cottage är arkitektonisk förvaring – en hybrid mellan skulptur och funktion.

Frame

Ljus och skugga, Frame är personlig förvaring med tidlös karaktär.

Understand

Exklusiv och flexibel förvaring med unikt metallstativ som skapar luftighet.