Skip to main content

Om det funkar, är det nog en arbetsplats

Arbetsplatser i snabb förändring

Vilka vore vi att säga att en arbetsplats eller ett funktionellt mötesrum ska vara designat eller planerat på ett specifikt sätt? Vi tänker snarare så här, att behoven idag är lika många och lika varierade som människorna som jobbar på ett ställe. Trender kommer och går, det öppna landskapet stängs igen och ingen verkar trivas bättre än hemma vid köksbordet.

När utmaningen är att få medarbetare att återgå till arbetsplatsen, tror vi på att skapa en miljö som främjar spontana möten, en plats som har lite av hemmets avslappnade atmosfär och möbler som är anpassade för att hänga med när tider och saker förändras.
Därför säger vi att om det funkar, är det nog en arbetsplats. Med den utgångspunkten är våra flexibla möbelsystem designade.

Genom att låta en mångfald av uttryck ta plats skapas en miljö som främjar social interaktion och nyfikenhet.
Flexibilitet skapar kreativitet

Forskning visar att en flexibel arbetsplats kan främja kreativiteten genom att erbjuda en varierad miljö som uppmuntrar till olika sätt att arbeta på, olika humör, personligheter och som stöttar individers olika fysiska behov eller önskemål. Genom att låta personligheter och en mångfald av uttryck ta plats skapas också en atmosfär som främjar social interaktion och nyfikenhet.

Möbler för bra möteskultur

Möbler påverkar allt som är viktigt för en bra möteskultur, som variation, komfort, engagemang, tillgänglighet och inte minst kreativitet. Kreativa möten sker sällan runt avlånga bord, utan snarare spontant, vilket våra möbler finns för. Från stoppade bjälkar att luta sig mot till stående bord och mångfunktionella arbetsytor.

LUMBER

Sitt utan att
bli sittande

Den stoppade möbeln Lumber löser en ny tids behov där tillfälligt sittande eller kort häng efterfrågas. Kanske för att liva upp en lång korridor eller för att erbjuda sittplatser där konventionella stolar inte får plats. Lumber fixar plats för det spontana mötet.

ENFOLD

Sitt om du vill,
hur du vill

Enfold är stolen som inte ställer för höga krav på hur den används utan passar lika bra vid arbetsplatsen och i konferensrummet som runt matbordet. Den omslutande ryggkarmen ger ett behagligt stöd för att sitta bekvämt och sitta länge.

ENFOLD WORK

Unik och föränderlig arbetsplats

Enfold work är en arbetsplats utvecklad med kreativitet, varition och flexibilitet i åtanke. Med en mängd olika tillbehör kan Enfold hjälpa till att skapa individuella arbetsytor såväl som hot spots. Och liksom stolen är bordet mångsidigt sett till funktion och användningsområde.

HANGOUT

För möten
på stående fot

Ett möte kan uppstå lika plötsligt som en tanke, varför ett mobilt och flexibelt mötesbord kan vara bra att ha till hands. Att stå och gå gynnar kreativiteten, så varför inte förbli stående vid Hangout.

SOFFICE

Sortera, curera och prokrastinera

Arbetsplatsen, ett ord som kan betyda lite vad som helst idag. Det kan vara ett skrivbord på det stora kontoret, den egna kontorslokalen, köksbordet eller soffan. Gemensamt för många arbetsplatser är i alla fall prylar som behövs under en arbetsdag. Med Soffice får dessa attiraljer både en dedikerad plats och en smidig farkost för transport.

Nyheter

Ta del av det senaste.

Press

Läs våra senaste pressreleaser och ta del av högupplösta bilder.

Prislista & Katalog

Ladda ner vår senaste prislista och katalog.