Flexibla moduler för personlig förvaring

Alla produkter i Evolution serien kommer i utföranden baserade på A4-anpassade höjdenheter som gör det enkelt att maximera utnyttjandet av rummets ytor.

Våra PF och PDF skåp ur Evolutionserien kan kombineras till det närmaste ett oändligt antal kombinationer. Med den möjligheten bjuder vi in till att specialanpassa kontorens unika behov fast ändå ur ett standardkoncept.

För att fullt utnyttja seriens potential och vår egen produktion kan du enkelt integrera öppna garderober och ljudabsorberande sittytor i den personliga förvaringsuppställningen.

Siffror, olika lås, benstativ eller väskhylla med integrerade klädkrokar finns också som standard.

Cottage

Cottage är arkitektonisk förvaring – en hybrid mellan skulptur och funktion.

Frame

Ljus och skugga, Frame är personlig förvaring med tidlös karaktär.

Understand

Exklusiv och flexibel förvaring med unikt metallstativ som skapar luftighet.